Odstąpienie od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
K1 Studio Sp. z o.o.
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
k1studio@o2.pl, tel. +48 501317666
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://onepunch.pl/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na własny koszt na adres do zwrotów
K1 Studio Sp. z o.o.
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
k1studio@o2.pl, tel. +48 501317666
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Na opakowaniu przesyłki proszę w czytelny sposób umieścić numer zamówienia.

Zwracany towar powinien być nieuszkodzony i nie nosić śladów użytkowania. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub sprawdzenia towaru).

Reklamacja
Na każdy zamówiony produkt przysługuje przez 2 lata rękojmia liczona od daty zakupu.

Każdemu klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Prosimy o zachowanie paragonu, znacznie ułatwi to odnalezienie Państwa zamówienia i przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji.

Towar należy wysłać na adres naszej firmy razem z paragonem/fakturą zakupu i formularzem reklamacji.
Adres do reklamacji:
K1 Studio Sp. z o.o.
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
k1studio@o2.pl, tel. +48 501317666

Klient wysyła do nas paczkę na swój koszt (w przypadku uznanej reklamacji zwracamy koszt przesyłki do wartości najtańszej zwykłej przesyłki oferowanej przez nas, należność wpłacamy przelewem na konto podane w formularzu reklamacji).

W ciągu 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania przesyłki skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy, czy reklamacja została uznana i z jakim skutkiem.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wysyłamy identyczny towar wolny od wad lub zwracamy pieniądze na konto. Zwrot kwoty na konto wskazane w formularzu reklamacji odbywa się w ciągu 14 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu podczas odbioru paczki wynikłego z transportu przesyłki, należy w chwili odbioru paczki sporządzić protokół szkody/reklamacji z kurierem GLS lub niezwłocznie (w ciągu 24h) skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (adres e-mail i kontaktowy numer telefonu dostępne z zakładce Kontakt).

Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy i wykonania rękojmi można znaleźć w zakładce Regulamin.